logo         

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Obchodní firma: MOTORNET.cz, Petr Quis, IČ: 72982667, DIČ: CZ7410035149, sídlo: Osvobození 830, 735 14 Orlová - Lutyně(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (nákuppřes e-shop)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsoupředmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužícík identifikacisubjektu údajů (jméno, příjmení, adresa dodání zboží, IČ, DIČ)
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • popisné údaje (bankovní spojení)

V. Kategorie subjektů osobních údajů

 • zákazník

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • správce
 • zpracovatel -  e-shop, Česká pošta, Uloženka

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro činnost zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jiným osobám nejsou přístupny.

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • plnění smlouvy
 • archivnictví vedené na základě zákona (daňové předpisy)

VIII. Způsob zpracování a ochranyosobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí výhradně správce.Zpracování je prováděno v sídle správce. Ke zpracování docházíprostřednictvím výpočetní technikya také manuálním způsobem za dodržení všech bezpečnostních zásadpro správu a zpracování osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

Po dobunezbytně nutnou k zajištění práv a povinnostíplynoucích jak ze smluvního vztahu, tak zpříslušných právních předpisů. Doba,po kterou budou osobní údaje uchovávány je10 let.

 

X. Práva subjektů osobních údajů


Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů na:

 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřadna ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.