logo         

KONTROLA OLEJE

Kontrola oleje

Důležitá je také kontrola hladiny oleje vašeho motoru a jeho doplnění :

  1. odstavte vozidlo na rovné ploše
  2. vypněte motor – počkejte minimálně 5min
  3. vyjměte měrku oleje z motoru – otřete ji a opět zasuňte do motoru
  4. pokud hladina oleje není dostačující, sejměte víčko plnícího otvoru oleje a doplňte správný olej – viz.návod k obsluze auta nebo mazací plán – při nesprávném druhu oleje hrozí k poškození motoru
  5. po dolití oleje znovu překontrolujte hladinu oleje
  6. uzavřete nalevací otvor

!!! pozor na přelití oleje – přesáhnutí hladiny horní rysky – možné poškození motoru !!