Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní jméno: Petr Quis

Quickoil.cz - Motornet.cz

Orlová - Lutyně

IČO: 72982667

DIČ: 7410035149

Telefon: + 420 777 858 939

E-mail: motornet@centrum.cz

Číslo účtu: 670100 - 2201042150 / 6210 mBank

Plátce DPH


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.motornet.cz, provozovaném společností Quickoil - Motornet, se sídlem v Orlové - Lutyni, ul. Osvobození 830, IČ: 72982667. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s Právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty.

VYMEZENÍ POJMŮ
Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…)

Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Motorové oleje jsou prodávány z oficiální české distribuce a i v rámci dovozu ze zemí Evropské unie.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.quickoil.cz. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Předem se omlouváme za případná nedorozumění např. v podobě mylných informací na našich webových stánkách (neodpovídající příslušenství charakteristice na internetových stránkách - množství, druh atd.), nebo dodáním jiného druhu zboží, než si spotřebitel objednal. V takovém případě prosíme zákazníka, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásil, a mohlo dojít k nápravě, v co možná nejkratším možném termínu. Děkujeme za pochopení.

CENOVÉ ZBOŽÍ, JEHO DODÁNÍ, PŘEVZETÍ A ZPŮSOB PLATBY
Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH popř. dalších daní a poplatků). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zboží dodáváme standartně prostřednictvím České pošty nebo Uloženky. Po dohodě se zákazníkem lze využít i jiné alternativní možnosti přepravy zboží dle přání zákazníka.

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem, písemně poštou, nebo telefonicky. Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

Zboží, které je skladem, expedujeme takto
Do jednoho pracovního dne od uzavření objednávky. Zboží, které není skladem, dodáváme zpravidla do 3 pracovních dnů. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet, budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručení účtována tato částka za dopravu:

Česká pošta - balík do ruky - platba předem na účet 119,-kč

Česká pošta - balík do ruky - dobírka 183,-kč

Česká pošta Balíkovna - platba předem na účet 90,-kč

Česká pošta Balíkovna - dobírka 110,-kč

Uloženka      -  platba předem na účet 80,-kč

Uloženka      -  dobírka 105,-kč

Rozvoz Ostrava a okolí  - 60,-kč (platba předem na účet)

Osobní odběr - zdarma (platba předem na účet)

Uvedené poštovné platí pro zásilku do cca 20 kg (originální balení 4x5l) maximálně.Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce. Bude-li zásilka poškozena a spotřebitel poškození zjistí až po jejím otevření - rozbalení musí neprodleně hlásit tuto skutečnost prodejci, který celou věc prošetří a se spotřebitelem dohodne další postup.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a vráceno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.


Kupující nemůže odstoupit podle §53 odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy.


Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupuj